Kerékpárút hálózat fejlesztése
a 63-as út Cece-Vajta településeinek szakaszán I. ütem

Kedvezményezett neve: Cece Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: Kerékpárút hálózat fejlesztése a 63-as út Cece-Vajta településeinek szakaszán I. ütem

Szerződött támogatás összege: 498 946 550,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

A tervezett beruházás célterülete az I. ütem, mely Cece Nagyközség Köztársaság út (63. sz. közút) 43+792 km szakasztól 45+861 km szakaszig tart, összesen 2069 m kerékpárút létesítése valósul meg, illetve a Jókai M. és Béke utcán kerékpáros nyom felfestése történik 414 méter hosszan.

Cece belterületi szakasza 2 részre osztható.

  • Az első szakaszon a meglévő útburkolatot használva kerékpáros nyom felfestés lett tervezve a Béke utca - Jókai utca kiszolgáló utakon. A Szabadság tér két főút fonódó forgalmát bonyolítja, ezért itt nem volt elfogadható kerékpárnyom kijelölése. Más lehetőség a keresztmetszetben nincs.

  • A második szakasz Cece északi része, a Köztársaság utca. A Szabadság téren a Jókai utca felől a meglévő kijelölt gyalogátkelők mellett történik a kerékpár nyom átvezetése kétoldali egyirányú kerékpárúttá. A csomópont után kerékpársáv építhető a Bethlen Gábor – Szabó Lőrinc utcai autóbuszmegállókig, a csapadékvíz a közút melletti burkolt árokba folyik. A 44+829 km szelvénytől a bal oldalon vezethető tovább a kerékpárút. Az átvezetés az utcák-tól északra történik. Ezen a szakaszon elválasztás nélküli gyalog-kerékpárutat terveztünk kétoldali kerti szegélyekkel, a csapadékvíz a közút melletti tervezett burkolt árokba folyik. A külterület határnál a 63. sz. közút 45+861 szelvényében a tervezési határ véget ér, itt került csatlakozására a kerékpárút a közút burkolatához.

  • A kerékpáros közlekedés növekedése csökkenti a környezetszennyezést, amellyel hozzájárul a környezetkímélő közlekedés fejlesztéséhez, valamint hozzájárul az egészséges életmód kialakításához is. Az emberek rövidebb távú helyváltoztatási igényüket kerékpárral megoldhatják, ezáltal a közeli községek közötti és a községen belüli gépjárműforgalom csökkenhet, valamint a mindennapos lakóhely-munkahely közötti közlekedés - hivatásforgalom - eszközévé válik a kerékpár.

    A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. év szeptember hó 30. nap.

    A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2019-00028


Bölcsődei csoportszoba kialakítása a cecei óvodában

Kedvezményezett neve: Cece Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsődei csoportszoba kialakítása a cecei óvodában

Szerződött támogatás összege: 47 170 786,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

Jelen projekt átfogó célja a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés térségi szintű javítása, valamint a szolgáltatások minőségének fejlesztése és a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése.

A jelenlegi óvoda épületében (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.) kívánunk egy bölcsődei csoportszobát kialakítani, így a településen hiánypótló szolgáltatásként létesülne bölcsődei férőhely. A projekt megvalósítása során egy bölcsődei csoportszoba kerül kialakításra, amely összesen 14 fő bölcsődés korú gyermek elhelyezését teszi lehetővé.

A cecei óvoda létesítménye jelenleg 4 csoportszobával üzemel. A működési engedély 100 gyermek ellátására ad engedélyt. A létesítmény üzemeltetőinek szándéka, hogy a 4 óvódás csoportszobából 3 csoportszoba megtartása mellett 1 db bölcsődés korú gyermekek ellátására legyen alkalmas. Az átalakítással érintett csoportszoba az intézmény utcafronti épületének nyugati csoportszobája. Az átalakítandó csoportszobában 14 bölcsődés korú gyermek elhelyezése megoldandó. A szükséges helyiségek elhelyezhetősége érdekében az épületrészt észak felé bővíteni szükséges, nyugati irányban terasz létesül. Az akadálymentes közlekedés biztosítva lesz, valamint különálló játszókert is épül.

Az új bölcsődei csoportszoba kialakításához kapcsolódóan az infrastrukturális fejlesztés mellett a bölcsődéskorú gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő eszközök és játékok is beszerzésre kerülnek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. év december hó 31. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00033


Kerékpárút hálózat fejlesztése
a 63-as út Cece-Vajta településeinek szakaszán,
cecei belterületi szakasz

Kedvezményezett neve: Cece Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: Kerékpárút hálózat fejlesztése a 63-as út Cece-Vajta településeinek szakaszán, cecei belterületi szakasz

Szerződött támogatás összege: 498 946 550,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

A tervezett beruházás megvalósításával, valamint a tervezett kerékpárút folytatásaként (jelen projekthez kapcsolódóan) a Sárbogárd - Cece - Vajta kerékpárút szakasz teljes összeköttetése megvalósulna.

A hosszútávon tervezett nyomvonal 13.220 m hosszú, a jelen projektből tervezett kerékpárút közvetlen folytatása a Sárbogárd Város Önkormányzata által benyújtott Sárbogárd belterület - Cece külterület határáig tartó kerékpárút tervezésnek. A projektek megvalósulásával mintegy 20 km összefüggő kerékpárút egyesített tervei készülnek el, amelynek megépítésével Sárbogárd - Cece - Vajta kerékpárút teljes összeköttetése megvalósul. A tervezett (és később megépítendő) kerékpárutat elsősorban a három település lakossága veszi igénybe. Könnyebb és gyorsabb megközelítést tesz lehetővé a munkahelyek tekintetében.

Cece belterületi szakasza 3 részre osztható.

Első a Deák Ferenc utca Béke utcáig terjedő szakasza a 41+560 - 43+250 km sz. között. Az önálló kétirányú kerékpárút a bal oldalon alakítható ki.

Ez a második szakasz, két irányban folytatódik. Sárbogárd felé a fő irány a Béke utca - Jókai utca kiszolgáló utakon haladhat. A Szabadság tér felé a Deák Ferenc utca jobb oldalán lehet tovább haladni, önálló kétirányú kerékpárúton, az előzőekhez hasonló keresztmetszettel.

Harmadik szakasz Cece északi része, a Köztársaság utca.

A beruházás hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek a javulásához, hiszen a pályázat során újabb kerékpárutak létesülnek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. év január hó 31. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00003

cece.hu