Bölcsődei csoportszoba kialakítása a cecei óvodában

Kedvezményezett neve: Cece Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsődei csoportszoba kialakítása a cecei óvodában

Szerződött támogatás összege: 47 170 786,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

Jelen projekt átfogó célja a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés térségi szintű javítása, valamint a szolgáltatások minőségének fejlesztése és a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése.

A jelenlegi óvoda épületében (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.) kívánunk egy bölcsődei csoportszobát kialakítani, így a településen hiánypótló szolgáltatásként létesülne bölcsődei férőhely. A projekt megvalósítása során egy bölcsődei csoportszoba kerül kialakításra, amely összesen 14 fő bölcsődés korú gyermek elhelyezését teszi lehetővé.

A cecei óvoda létesítménye jelenleg 4 csoportszobával üzemel. A működési engedély 100 gyermek ellátására ad engedélyt. A létesítmény üzemeltetőinek szándéka, hogy a 4 óvódás csoportszobából 3 csoportszoba megtartása mellett 1 db bölcsődés korú gyermekek ellátására legyen alkalmas. Az átalakítással érintett csoportszoba az intézmény utcafronti épületének nyugati csoportszobája. Az átalakítandó csoportszobában 14 bölcsődés korú gyermek elhelyezése megoldandó. A szükséges helyiségek elhelyezhetősége érdekében az épületrészt észak felé bővíteni szükséges, nyugati irányban terasz létesül. Az akadálymentes közlekedés biztosítva lesz, valamint különálló játszókert is épül.

Az új bölcsődei csoportszoba kialakításához kapcsolódóan az infrastrukturális fejlesztés mellett a bölcsődéskorú gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő eszközök és játékok is beszerzésre kerülnek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. év december hó 31. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00033


Kerékpárút hálózat fejlesztése
a 63-as út Cece-Vajta településeinek szakaszán,
cecei belterületi szakasz

Kedvezményezett neve: Cece Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: Kerékpárút hálózat fejlesztése a 63-as út Cece-Vajta településeinek szakaszán, cecei belterületi szakasz

Szerződött támogatás összege: 498 946 550,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

A tervezett beruházás megvalósításával, valamint a tervezett kerékpárút folytatásaként (jelen projekthez kapcsolódóan) a Sárbogárd - Cece - Vajta kerékpárút szakasz teljes összeköttetése megvalósulna.

A hosszútávon tervezett nyomvonal 13.220 m hosszú, a jelen projektből tervezett kerékpárút közvetlen folytatása a Sárbogárd Város Önkormányzata által benyújtott Sárbogárd belterület - Cece külterület határáig tartó kerékpárút tervezésnek. A projektek megvalósulásával mintegy 20 km összefüggő kerékpárút egyesített tervei készülnek el, amelynek megépítésével Sárbogárd - Cece - Vajta kerékpárút teljes összeköttetése megvalósul. A tervezett (és később megépítendő) kerékpárutat elsősorban a három település lakossága veszi igénybe. Könnyebb és gyorsabb megközelítést tesz lehetővé a munkahelyek tekintetében.

Cece belterületi szakasza 3 részre osztható.

Első a Deák Ferenc utca Béke utcáig terjedő szakasza a 41+560 - 43+250 km sz. között. Az önálló kétirányú kerékpárút a bal oldalon alakítható ki.

Ez a második szakasz, két irányban folytatódik. Sárbogárd felé a fő irány a Béke utca - Jókai utca kiszolgáló utakon haladhat. A Szabadság tér felé a Deák Ferenc utca jobb oldalán lehet tovább haladni, önálló kétirányú kerékpárúton, az előzőekhez hasonló keresztmetszettel.

Harmadik szakasz Cece északi része, a Köztársaság utca.

A beruházás hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek a javulásához, hiszen a pályázat során újabb kerékpárutak létesülnek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. év január hó 31. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00003

cece.hu