Kerékpárút-hálózat Fejlesztése
a 63-as út Cece-Vajta települések szakaszán – Tervezés

A szerződő felek megnevezése:
Cece Nagyközség Önkormányzata
és
Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.
(1225 Budapest, Zrínyi u. 13.)

A Via-Comp Mérnöki Iroda a szerződésben foglaltakat teljesítette:
2012. május 31.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:
szerződésben meghatározottak szerint.

A kifizetésre kerülő ellenszolgáltatás:
15.540.000.-Ft + ÁFA

Letölthető anyagok


Sajtokozlemeny


cece.hu