CECE NAGYKÖZSÉG HONLAPJA - VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK RÉSZÉREAktuális pályázatok


Magyar Falu Program

A Magyar Falu Program keretében 2020. év elején beszerzésre került egy Zoomlion RD254 típusú traktor, illetve egy Husquarna önjáró fűnyíró. Ez jelentős előrelépést jelent a közterületek karbantartásában. Az elnyert támogatás 5.419.970.- forint volt.
Új humanizmus - humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében

EFOP-3.9.2-16-2017-00002

Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzat

Projekt címe: ÚJ HUMANIZMUS – HUMÁN KAPACITÁS FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRD TÉRSÉGÉBEN

Szerződött támogatás összege: 435 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projek tervezett befejezése: 2020.08.31.

A pályázat célja Sárbogárdon és a környékén lévő további öt településen (Alap, Hantos, Nagylók, Cece, Sárkeresztúr) a humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a fejlesztendő térségben, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, összességében a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

Pályázatunk hozzá kíván járulni Sárbogárdon és környékén az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Azt is célozza, hogy az elérhető alapszolgáltatások a helyi kisközösségekben személyre szabott módon valósuljanak meg. Célozzuk továbbá a nem állami szervezetek szolgáltatásokba vonását. Szeretnénk a lakosokat bevonni a szolgáltatások tervezésébe és fejlesztésébe. Kidolgozott programunk hozzájárul a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül személyiség és kompetenciafejlesztő programokkal. Fontos elem pályázati programunkban a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, megjelenik benne a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését. Programunk célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak valamint a társadalmi partnerek. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a 6 település teljes lakossága is, összesen 21 ezer fő. A projekt során összességében, több mint 2000 főt érünk el a hat településen, támogatott programokban legalább 600 tanuló vesz részt, informális és nem formális képzésben 400 gyermeket és fiatal vonunk be, miközben 120 humán közszolgáltatásokban dolgozót vonunk be továbbképzési programokba. A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma eléri majd az 500 főt. Tekintve a program összetettségét a megvalósító konzorciumban az érintett települések önkormányzatain kívül részt vesz az OFA Nonprofit Kft, a Kodolányi János Főiskola és a megye legnagyobb humán kapacitás fejlesztőszervezete az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület. A projekt sikeres megvalósítása esetén a komplex programmal fejlesztendő Sárbogárdi járásban elindul a humán szolgáltatások fenntartható fejlesztése.


Bölcsődei csoportszoba kialakítása a cecei óvodában


Kedvezményezett neve: Cece Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsődei csoportszoba kialakítása a cecei óvodában

Szerződött támogatás összege: 47 170 786 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. év december hó 31. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00033


További információk

Kerékpárút-hálózat Fejlesztése a 63-as út Cece-Vajta települések szakaszán – Tervezés

Bővebben

Cece Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése


Államreform Operatív Program

Pályázat neve: ÁROP-1.A.2 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Projektcíme: Cece Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Projekt azonosító: ÁROP-1.A.2/A-2008-0149

Projekt tervezett kezdete: 2009.04.01.

Projekt tervezett befejezése: 2010.05.31.

Támogatás összege: 17 796 900 Ft


További információkKompetencia alapú oktatás cecénProjekt azonosító szám: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0019

Projekt megnevezése: Kompetencia alapú oktatás Cecén

Projekt időtartama: 2009.03.01. – 2010.08.31.

A projekt kedvezményezettje: Cece Nagyközség Önkormányzata 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

A projekt támogatásának összege: 38.329.830,- Forint

A projekt megvalósítási helyei:

Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3.

Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája 7011 Alap, Béke utca 12.