Hírek


Meghívó 2014. 10. 22Álláshírdetés 2014. 10. 17

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi főelőadó


munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
16. Pénzügyi igazgatási feladatok Az I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az éves költségvetés kidolgozása, elkészítése, képviselő-testület elé terjesztése; az előirányzat módosítások elkészítése; pénzügyi szabályzatok elkészítése, aktualizálása; féléves, háromnegyedéves és éves beszámolók elkészítése; kapcsolattartás a belső ellenőrzéssel, számlavezető pénzintézettel; a költségvetés végrehajtásának, valamint az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése; a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület ülésein való részvétel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai végzettség és
  a) okleves könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
  b) gazdasági vezető, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1)-(2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában szerzett tapasztalat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.,
 • Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Költségvetési intézménynél szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésben meghatározottak szerinti adattartalommal a pályázó önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakképesítést igazoló okirat másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Marinka Nikolett nyújt, a 06-20/912-3742-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2207/2014 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi főelőadó.
 • Elektronikus úton dr. Marinka Nikolett részére a jegyzo1@cece.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: dr. Marinka Nikolett, Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő 5 napon belül. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A próbaidő 6 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
cece.hu