Hírek


Álláshirdetés 2015. 06. 27

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

"Háló" Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A "Háló" Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői feladatainak ellátása. A szociális étkeztetés, idősek ellátása, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, szociális munkás, 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.sz. melléklete szerinti képesítés,

§         Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget, valamint szakképzettséget igazoló okiratok másolata

§         pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ill. annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, személyes adatait a pályázatot kiíró kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Gábor nyújt, a 06-20/211-2693 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Elektronikus úton Fazekas Gábor részére a polghiv@cece.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Fazekas Gábor, Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a pályázókat meghallgatja a benyújtási határidőt követően, döntését minősített többséggel hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.cece.hu - 2015. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

3 hónap próbaidő kikötése. A pályázó fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánításához.Gépjárművezetői tanfolyam 2015. 05. 26

A Duna Autósiskola gépjárművezető tanfolyamot indít, minden járműkategóriában, 2015. június 4-én csütörtökön 17:00 órakor, a cecei Művelődési Házban.Meghívó 2015. 05. 12Meghívó 2015. 03. 17Álláshirdetés 2015. 03. 17

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző


munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/16. II. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

magánszemélyek kommunális adóbevallásának figyelemmel kísérése, felszólítások és határozatok elkészítése, • iparűzési adó bejelentkezések, bevallások feldolgozása, • adók módjára történő idegen tartozások előírása, behajtása, a végrehajtást kérőkkel további kapcsolattartás, • adóigazolások kiadása, • vagyoni bizonyítványok kiállítása, • külső szervek felé adatszolgáltatás, • önkormányzatok felé fennálló adótartozások figyelemmel kísérése, behajtása, • adóügyekkel kapcsolatos számviteli feladatok ellátása, időszaki zárások elkészítése, • felszámolások nyomon követése, • munkaköri feladatait érintő statisztikák elkészítése, • valamennyi a jegyző hatáskörébe tartozó adóigazgatási hatósági feladat ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Középiskola/gimnázium,

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 • B kategóriás jogosítvány,

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati/hivatali szervezetben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A Kttv. 37. § (1) bekezdésében foglalt egységes adattartalmú közszolgálati önéletrajz

 • pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, személyes adatait a pályázatot kiíró kezelheti

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ill. annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

 • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Marinka Nikolett nyújt, a 06-20/912-3742 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 350-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

 • Elektronikus úton dr. Marinka Nikolett részére a jegyzo1@cece.hu E-mail címen keresztül

 • Személyesen: dr. Marinka Nikolett, Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. .

 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályáztató fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánításához.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 10.Tájékoztatás 2015. 03. 12FELHÍVÁS 2015. 03. 10Pályázat 2015. 03. 04Tájékoztatás 2015. 02. 27Tájékoztató 2015. 02. 26Pályázat 2015. 02. 25Pályázat 2015. 02. 25Hirdetmény 2015. 02. 23


A teljes hirdetmény megtekintése
1
cece.hu