Hírek


Hirdetmény 2017. 04. 12

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács értesíti a kedves szülőket,
hogy az általa fenntartott intézményben a

Cecei Óvodában

a 2017/2018 nevelési évre az
óvodai beíratás időpontja 2017. május 18.-19. délelőtt 8-12 óráig.

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2017. augusztus 31.-ig a harmadik életévét betölti.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint, a gyermek abban az évben, melyben a 3. életévét augusztus 31-ig betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásának határideje 2017. április 30.

Az óvodavezető 2017. június 16-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a Fenntartó felé.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
 • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
 • kötelező oltásokról szóló kiskönyv
Pályázat 2017. 03. 31
Meghívó 2017. 03. 10
Felhívás 2017. 03. 06

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, vagy eva.drszatmari@gmail.com


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 22/333-460
2017. március 1. szerda 11:30-15:30
2017. március 14. kedd 11:30-15:30
2017. március 22. szerda 11:30-15:30
2017. március 29. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2017. március 7. kedd 11:30-15:30

Vas Gereben Művelődési Ház
8130 Enying, Bocskai u. 1. tel: +36 22/372-169
2017. március 28. kedd 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Felhívás 2017. 03. 06

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden pénteken 12:00 - 14:00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉS IDŐPONT EGYEZETETÉS
MUNKANAPOKON 9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Közlemény 2017. 03. 02
Pályázat 2017. 02. 20
Illyés napok Cecén 2017. 02. 16

Kedves Kollégák! Kedves Környékbeli Diákok!

2017. április 11-én és 12-én szeretnénk megrendezni a hagyományos Illyés napokat a Cecei Általános Iskolában.

Ennek keretében 11-én, kedden délután Játékos Sportvetélkedőre várjuk a környék iskoláinak csapatait. A leírást és a tudnivalókat egy későbbi időpontban fogjuk küldeni.

Április 12-én, szerdán rendeznénk meg a Mesemondóversenyünket az alábbiak szerint:

 • az előadott” mű” magyar népmese legyen
 • nem lehet láncmese, vagy verses mese
 • terjedelme elmondva max. 3 perc
 • évfolyamonként, tagintézményenként max. 2 főt várunk
 • nevezés április 4-ig, keddig történhet egy A/4-es képpel, ami a meséhez kapcsolódik- bármely technikával. A képeket postán, vagy személyesen várjuk.
 • a nevezések alapján jelöljük ki a kategóriákat

Jó felkészülést kívánunk és várjuk jelentkezéseteket!

A cecei szervezők

Áramszünet 2017. 02. 10

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2017. március 6-án
8 órától várhatóan 12 óráig
Cece: Köztársaság u. 3-81., 6-56.,
Szabó Lőrinc u., Nap u. területén
és
2017. március 6-án
11 órától várhatóan 15 óráig
Cece: Köztársaság u. 1-31., 2-24.,
Kossuth u. 1-27., 6-28., Nap u., Jókai u. (Egészségház, Italbolt, Takarékszövetkezet, Gyógyszertár), Szabadság tér, (Italbolt, Cukrászda, V8 vendéglő, Dohány bolt)
területén áramszünet lesz!

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-al megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:
www.eon-hungaria.com

 

Gallyazási felhívás

Kérjük az Ingatlantulajdonosokat, -kezelőket és -használókat, hogy gondoskodjanak az ingatlanjaikat érintő, azokon áthaladó vezetékeket elérő vagy megközelítő fák és növényzet metszéséről, illetve eltávolításáról!

Miért fordulunk Önhöz?

 • Mert a vezeték az Ön tulajdonában álló ingatlant érinti, keresztezi.

 • Mert a vezetéket az előírt távolságon belül megközelítő fák, növények vagy ezek ágainak visszavágása során szem előtt tudja tartani saját kertészeti, esztétikai szempontjait is.

 • Mert a vezetéket meghatározott távolságon belül érintő, megközelítő fák, növények élet- és balesetveszélyt, valamint áramszüneteket, feszültségingadozásokat okozhatnak.

 • A vezetékek biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírásokat a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartalmazza.

  Biztonság mindenekelőtt!

  Kérjük, hogy előzetesen jelentse be a munkavégzés tervezett időpontját az áramhálózati társaságnál, hogy az érintett vezetékszakaszokat a munka megkezdése előtt feszültségmentesíthessük! A bejelentés elmulasztásából és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért, károkért nem vállalunk felelősséget!

  A bejelentést a következő telefonszámokon teheti meg:

  Pécsi régióközpont:06 72 / 500 084
  Szekszárdi régióközpont:06 74 / 505 700
  Kaposvári régióközpont:06 82 / 502 934
  Nagykanizsai régióközpont:06 93 / 503 500

  Felhívjuk figyelmét, hogy a meghirdetett áramszünetek és az ezekkel járó feszültségmentes állapot nem a biztonsági övezet tisztántartási munkák elvégzését szolgálják, ezért a meghirdetett időpontok alatt ilyen munkálatokat ne végezzen!

Hirdetmény 2017. 02. 09
Tűzifa kiárusítás 2017. 01. 26

Tekintettel az idei, átlagosnál hidegebb télre, a fokozottabb lakossági tűzifa igényre, a következő hirdetést szeretném közzétenni csökkentett árú, kifuttatandó faanyagkészletünkről:

A Vadex Mezőföldi Zrt. értékesíteni kívánja korábbi eladatlan fakészleteit Cece községhatárban:

 • Cece 30 F 35 m3 2m hosszban Lágylomb vastag tűzifa (Szürkenyár) (5000 Ft+ÁFA/m3) (Két éve van a sarangban, száraz.)
 • Cece 21 E 18 m3 2m hosszban Rostfa Hazai nyár (Szürkenyár) (Lágylomb vastag tűzifával azonos méret) (8500FT+ÁFA/m3) (Egy éve van a sarangban, száraz)
 • Cece 32 H 15 m3 2 m hosszban Rostfa Hazai nyár (Szürkenyár) (Lágylomb vastag tűzifával azonos méret) (8500FT+ÁFA/m3) (Egy éve van a sarangban, száraz)
 • Ha valaki egyben megvenné a teljes 68 m3-t, akkor az ára egységesen 6700Ft+ÁFA/m3.

  A fenti faanyag rögtön tüzelhető, mert hosszabb ideje van már készletezve a termelése óta. Ezért súlya is könnyebb,kisebb a víztartalma a megszokottnál. Nagyjából számított súlya: 1m3= 6 q. Ennek alapján egy mázsa ára: bruttó 1060,-Ft. (az 5000 Ft+ÁFÁ-s anyagból). 8500+ÁFÁ-sból: 1q=1800 Ft.

  A mázsás árak csak tájékoztató jellegűek! (Szakirodalmi adatok alapján számítottak. Az esetleges pozitív, vagy negatív irányú eltérésért felelősséget nem vállalunk.) Az erdőgazdaság soha nem értékesít fát q-ra, csak m3-re. Minimálisan kiadható mennyiség: 1 m3!

  Az ár szállítási díjat nem tartalmaz, tő melletti árat jelent. A vevő maga gondoskodik a szállításról az erdőrészlet széléről.

  Kistételű vásárlás esetén érdeklődni lehet: Rauf Károly kerületvezető erdésznél 30/747-55-62

  Nagy tételű vásárlás esetén: Szokolai Attila Erdőgondnok 30/515-17-17, szokolaia@vadex.hu

  Nagy tételű fuvar esetén önrakodó darus terepjáró képességű tehergépjárművével kiszállítást vállal (25-30 m3 mennyiség /forduló kapacitásig) Zsigmond Attila Alapról 20/27-43-562.

  Tisztelettel:

  Szokolai Attila
  Erdőgondnok
  Cecei Erdőgondnokság
  Vadex Mezőföldi Zrt.

Munkalehetőség 2017. 01. 18

Munkalehetőség az Alföldi Tej Kft.- nél

Felvételre keresünk gépkezelőket a termelés területére ehhez középfokú végzettség szükséges, valamint betanított munkásokat, amihez a 8 általános iskolai végzettség is elég.

Természetesen a munkásjárat költségét a Vállalat fedezi így a dolgozónak ez nem kerülne semmibe. Az autóbusz járat Vajtáról indul, Cecén keresztül haladva felveszi a munkavállalókat.

Jelentkezni és érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet, a jelentkezéshez az orsosne@alfolditej.hu címre várjuk az önéletrajzokat.

Elsősorban férfi munkaerőket keresünk, mert hölgyeket csak korlátozott számban tudunk fogadni.

Üdvözlettel:

Orsósné Csilla
TERMELÉSELEMZÕ

Alföldi Tej Kft.
Tel: (+36) 22 540 124
Fax: (+36) 22 540 206
E-mail: orsosne@alfolditej.hu

Tájékoztatás 2016. 12. 20
Tájékoztatás 2016. 12. 07
Járművezető tanfolyam 2016. 10. 15

A DUNA AUTÓSISKOLA TANFOLYAMOT INDÍT

MINDEN JÁRMŰKATEGÓRIÁBAN

HELYE: MŰVELŐDÉSI HÁZ CECE

ÉRDEKLŐDNI LEHET: A CECEI KÖNYVTÁRBAN VAGY
A 06-20/943-0355-ÖS TELEFONSZÁMON

TÁJÉKOZTATÓ: 2016. OKTÓBER 28. PÉNTEK 17 ÓRA

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. 10. 13

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Cece Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázati kiítás letöltése:

Felhívás 2016. 10. 12

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

 • Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
 • A lakóházas ingatlan kertjében keletkezett növényi maradványok elégetéssel történő megsemmisítése március és április, valamint október és november hónapokban hetente, szombati napokon 10.00 órától 18.00 óráig felügyelet mellett megengedett! Az égetés zárt tüzelőberendezésben a fentiekben meghatározott napokon szélcsendes időben a szomszédokkal történő előzetes egyeztetést követően külön engedély nélkül végezhető, egyéb időpontokban az égetés szigorúan tilos! A tüzelés során keletkező hamut a tüzelés befejeztével gondosan földtakarással kell befedni.
 • Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén mindenfajta tűzgyújtás és hulladék égetése szigorúan tilos!

 • Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani.

 • Száraz nád és más vízi növényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges.

 • (Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (V.1.) ÖR. RENDELETE
  A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról)

Tájékoztató 2016. 10. 12

A Sárbogárdi Járási Hivatal 2016. szeptember 30-tól érvényes elérhetőségeiről és ügyfélfogadási rendjéről...

Megtekintés
Vérvétel 2016. 10. 05

Tisztelt Páciensek!

A vérvétel,

minden csütörtöki napon

6:30-tól 8:00 óráig


történik.

Kérem az időpont szíves betartását!

Szabadkai Lászlóné

Felhívás 2016. 08. 10
Tájékoztatás 2016. 03. 17
cece.hu