Hírek


Meghívó 2015. 03. 17Álláshirdetés 2015. 03. 17

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző


munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/16. II. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

magánszemélyek kommunális adóbevallásának figyelemmel kísérése, felszólítások és határozatok elkészítése, • iparűzési adó bejelentkezések, bevallások feldolgozása, • adók módjára történő idegen tartozások előírása, behajtása, a végrehajtást kérőkkel további kapcsolattartás, • adóigazolások kiadása, • vagyoni bizonyítványok kiállítása, • külső szervek felé adatszolgáltatás, • önkormányzatok felé fennálló adótartozások figyelemmel kísérése, behajtása, • adóügyekkel kapcsolatos számviteli feladatok ellátása, időszaki zárások elkészítése, • felszámolások nyomon követése, • munkaköri feladatait érintő statisztikák elkészítése, • valamennyi a jegyző hatáskörébe tartozó adóigazgatási hatósági feladat ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Középiskola/gimnázium,

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 • B kategóriás jogosítvány,

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati/hivatali szervezetben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A Kttv. 37. § (1) bekezdésében foglalt egységes adattartalmú közszolgálati önéletrajz

 • pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, személyes adatait a pályázatot kiíró kezelheti

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ill. annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

 • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Marinka Nikolett nyújt, a 06-20/912-3742 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 350-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

 • Elektronikus úton dr. Marinka Nikolett részére a jegyzo1@cece.hu E-mail címen keresztül

 • Személyesen: dr. Marinka Nikolett, Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. .

 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályáztató fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánításához.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 10.Tájékoztatás 2015. 03. 12FELHÍVÁS 2015. 03. 10Pályázat 2015. 03. 04Tájékoztatás 2015. 02. 27Tájékoztató 2015. 02. 26Pályázat 2015. 02. 25Pályázat 2015. 02. 25Hirdetmény 2015. 02. 23


A teljes hirdetmény megtekintése
1
cece.hu